Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 2/2020, 3/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2020 r. stwierdzono wystąpienie 2/2020 oraz 3/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

2/2020 przypadek stanowi odstrzelony dzik w obwodzie łowieckim nr 219, w miejscowości Liski, gmina Horodło, powiat hrubieszowski:

N 50°56′10.34″/50.936207
E 23°55′29.61″/23.924894

 

3/2020 przypadek stanowi padły dzik w obwodzie łowieckim nr 203, w miejscowości Putnowice Górne, gmina Uchanie powiat hrubieszowski:

N 50°57′0.612″/50.950170
E 23°42′21.132″/23.705870

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
 

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
HODOWCO ! ! !

 

Pamiętaj o zawiadomieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Czytaj dalej Informacja dla hodowców drobiu

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 1/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 2 stycznia 2020 r. stwierdzono wystąpienie 1/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 203, las w miejscowości Uchanie-Kolonia, gmina Uchanie, powiat hrubieszowski.

 

Dane dotyczące położenia miejsca odnalezionych dzików:
N 50°54′57.67″/50.916022
E 23°51′52.94″/23.864708

 

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt -ASF 3/2019 przypadek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2019 r. stwierdzono wystąpienie 3/2019 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 219, las w miejscowości Stefankowice-Kolonia, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski.

Dane dotyczące miejsca odstrzelenia dzika:
N 50°54′57.67″/50.916022
E 23°51′52.94″/23.864708

27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informujemy że:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie  dnia 27 grudnia 2019 r. będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że odpracowanie dnia wolnego odbędzie się 14 grudnia 2019 r.

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt -ASF 2/2019 przypadek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 3 grudnia 2019 r. stwierdzono wystąpienie 2/2019 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 237, w miejscowości Brodzica, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski:

Dane dotyczące miejsca odstrzelenia dzika:

N 50°47′46.26″/50.796184
E 23°50′29.75″/23.841598

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt -ASF 1/2019 przypadek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2019 r. stwierdzono wystąpienie 1/2019 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 203, pola w miejscowości Uchanie-Kolonia, gmina Uchanie, powiat hrubieszowski.

Dane dotyczące miejsca odstrzelenia dzika:

N 50°55′27.91″/50.924429
E 23°37′27.52″/23.624314

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w dniu 04.11.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2019 r.

Czytaj dalej Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

Zespół do spraw finansowo-księgowych

Miejsce wykonywania pracy:Hrubieszów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie
ul. Ceglana 60/1
22-500 Hrubieszów

Wymiar Etatu: 1

Stanowiska: 1

Dodatkowe: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Czytaj dalej

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny

i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Czytaj dalej Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii