ASF w Polsce

Obszary objęte restrykcjami

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

  • obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
  • obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa (więcej informacji o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w poszczególnych strefach dostępnych jest tutaj).

 


Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami :

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce

 


Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
w województwie lubelskim powiecie hrubieszowskim:

 

Całość powiatu hrubieszowskiego znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami zgodnie z poniższą mapą: