Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników

ASF – materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii

 

Informacje dla lekarzy weterynarii dotyczące źródeł zakupu słomy .pdf

ASF materiały szkoleniowe dla LW – prezentacja – Iwona Markowska-Daniel, Zygmunt Pejsak .pdf

ASF materiały szkoleniowe dla LW – Iwona Markowska-Daniel, Zygmunt Pejsak .pdf

 

ASF – materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników

ASF materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników – prezentacja – Iwona Markowska-Daniel, Zygmunt Pejsak .pdf

ASF materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników- Iwona Markowska-Daniel, Zygmunt Pejsak .pdf

 

ASF-Wytyczne-Zasady bioasekuracji myśliwych

Zasady bioasekuracji myśliwych-wytyczne .pdf

Zasady bioasekuracji myśliwych-pismo .pdf