Afrykański Pomór Świń (ASF)

Powiatowy Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hrubieszowie  ul. Ceglana 60/1, w każdy wtorek w godzinach 1000-1400 pełniony jest dyżur pracownika inspektoratu udzielającego zainteresowanym kompleksowych informacji z zakresu afrykańskiego pomoru świń.
 

O chorobie ASF

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Informacje OIE o ASF dostępne są tutaj.

Zagrożenie dla ludzi

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Drogi zakażenia

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.


 Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej:

 

Afrykański pomór świń (ASF) – informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej (.pdf) (PL)

Afrykański pomór świń (ASF) – informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej (.pdf) (RU)

Afrykański pomór świń (ASF) – informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej (.pdf) (EN)

Afrykański pomór świń (ASF) – informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej (.pdf) (UA)