Polityka dotycząca plików cookies

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się do stron internetowych (zwanych dalej „serwisem”), których operatorem jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie (zwany dalej „PIW”) mieszczący się przy ul. Ceglanej 60/1.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2.  W ramach Serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika, do momentu opuszczenia strony
   internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  •  stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz
  nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądźŸ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i dokumentacji odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 4. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do serwisów internetowych, których operatorem są inne podmioty i które stosują własne polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z każdą z nich, bowiem PIW nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące w tych serwisach.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies na stronach Serwisu nie zbierają danych osobowych.
 7. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień
  wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.