Załatwianie spraw

Załatwianie spraw w urzędzie

 

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie:

Poniedziałki w godz. 15 00 – 17.00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie w sprawach:

Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza weterynarii w Hrubieszowie codziennie w godzinach pracy urzędu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hrubieszowie ul. Ceglana 60/1.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie, ul. Ceglana 60/1, 22-500 Hrubieszów, bądź przesyłać faksem na numer: (84) 696 – 28 – 38