Nowe akty prawne dotyczące afrykańskiego pomoru świń u dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazały się następujące akty prawa miejscowego dotyczące ASF:

Rozporządzenie nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. uchylające rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2020.971)

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2020.972)

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 12 lutego 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2020.1196)