Szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje bezpłatne szkolenia teoretyczne w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania dla osób chcących przeprowadzać ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela). Po odbytym szkoleniu osoby w nim uczestniczące otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia uprawniającym do prowadzenia uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny.

Daty szkoleń:

  1. 23.10.2019 godzina 1000, 1300
  2. 20.11.2019 godzina 1000, 1300

Zapisy osób na szkolenia prowadzi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie.  Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona.

Miejsce szkolenia:

Hrubieszów, ul. Ceglana 60/1 (budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii)

Telefon kontaktowy:          84 6962838