Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że ARiMR zdecydowała o wycofaniu z dniem 1 stycznia 2021 druków zgłoszeń przemieszczeń zwierząt podpisanych jednocześnie przez sprzedającego i kupującego. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w dniu 07.01.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do czynności zleconych w roku 2021

 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 860 ze zm.) oraz art. 13 i Załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 131, str. 1)

Czytaj dalej Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do czynności zleconych w roku 2021

Rozporządzenie nr 50 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w dniu 15.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenie nr 50 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2020 r. uchylające rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego

Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w dniu 03.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazały się następujące Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego :

Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa lubelskiego

Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa lubelskiego

 

Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w dniu 28.08.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenie nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 17/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. stwierdzono wystąpienie 17/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u padłego dzika w obwodzie nr 219, w miejscowości Szpikołosy, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski.

Położenie miejsca odnalezionych zwłok:

N 50°52′18.41″/50.871781
E 23°55′45.70″/23.929361