Szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje bezpłatne szkolenia teoretyczne w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania dla osób chcących przeprowadzać ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela). Po odbytym szkoleniu osoby w nim uczestniczące otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia uprawniającym do prowadzenia uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny.

Data szkolenia:

                                 27.02.2020 godzina 900

Miejsce szkolenia:

Hrubieszów, ul. Ceglana 60/1 (budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii)

Telefon kontaktowy:          84 6962838

Zapisy osób na szkolenia prowadzi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie.  Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona.

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 4/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2020 r. stwierdzono wystąpienie 4/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

4/2020 przypadek stanowi odstrzelony dzik w obwodzie łowieckim nr 222, w miejscowości Chyżowice, gmina Uchanie, powiat hrubieszowski:

N 50°51′28.30″/50.8578611
E 23°42′29.41″/23.7081694

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 2/2020, 3/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2020 r. stwierdzono wystąpienie 2/2020 oraz 3/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

2/2020 przypadek stanowi odstrzelony dzik w obwodzie łowieckim nr 219, w miejscowości Liski, gmina Horodło, powiat hrubieszowski:

N 50°56′10.34″/50.936207
E 23°55′29.61″/23.924894

 

3/2020 przypadek stanowi padły dzik w obwodzie łowieckim nr 203, w miejscowości Putnowice Górne, gmina Uchanie powiat hrubieszowski:

N 50°57′0.612″/50.950170
E 23°42′21.132″/23.705870

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
 

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
HODOWCO ! ! !

 

Pamiętaj o zawiadomieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Czytaj dalej Informacja dla hodowców drobiu

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 1/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 2 stycznia 2020 r. stwierdzono wystąpienie 1/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 203, las w miejscowości Uchanie-Kolonia, gmina Uchanie, powiat hrubieszowski.

 

Dane dotyczące położenia miejsca odnalezionych dzików:
N 50°54′57.67″/50.916022
E 23°51′52.94″/23.864708

 

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt -ASF 3/2019 przypadek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2019 r. stwierdzono wystąpienie 3/2019 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 219, las w miejscowości Stefankowice-Kolonia, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski.

Dane dotyczące miejsca odstrzelenia dzika:
N 50°54′57.67″/50.916022
E 23°51′52.94″/23.864708

27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informujemy że:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie  dnia 27 grudnia 2019 r. będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że odpracowanie dnia wolnego odbędzie się 14 grudnia 2019 r.

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt -ASF 2/2019 przypadek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 3 grudnia 2019 r. stwierdzono wystąpienie 2/2019 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 237, w miejscowości Brodzica, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski:

Dane dotyczące miejsca odstrzelenia dzika:

N 50°47′46.26″/50.796184
E 23°50′29.75″/23.841598

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt -ASF 1/2019 przypadek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2019 r. stwierdzono wystąpienie 1/2019 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 203, pola w miejscowości Uchanie-Kolonia, gmina Uchanie, powiat hrubieszowski.

Dane dotyczące miejsca odstrzelenia dzika:

N 50°55′27.91″/50.924429
E 23°37′27.52″/23.624314