Komunikat prasowy – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odział terenowy w Lublinie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem „Polska smakuje”.

Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/.

Czytaj dalej Komunikat prasowy – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odział terenowy w Lublinie

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 15/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 15/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

15/2020 przypadek stanowi odstrzelony dzik w obwodzie łowieckim nr 237, w miejscowości Trzeszczany Pierwsze, gmina Trzeszczany, powiat hrubieszowski:

N50°48ʹ36.986”/50.810274
E23°46ʹ0.389″/23.766775

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 13/2020, 14/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 13/2020 i 14/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

13/2020 – przypadek stanowi padły dzik w obwodzie łowieckim nr 220, las w miejscowości Stefankowice-Kolonia, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski:
N 50°56′0.33″/50.933425
E 23°48′56.55″/23.815708

14/2020 – przypadek stanowi padły dzik w obwodzie łowieckim nr 220, las w miejscowości Stefankowice-Kolonia, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski:
N 50°56′8.28″/50.935633
E 23°48′55.93″/23.815536

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że od dnia 25.05.2020 r wznawia możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie przy zachowaniu wymogów sanitarnych:

– zakrywanie ust i nosa;

– dezynfekcja rąk przed wejściem do pomieszczeń Inspektoratu;

– dopuszczalna liczba interesantów przebywająca w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie większa niż jedna osoba.

Zgłoszenia uboju świń na użytek własny zaleca się zgłaszać telefonicznie tel.: 84 696 28 38

Zawiadomienie o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt – 12/2020 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 18 maja 2020 r. stwierdzono wystąpienie 12/2020 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

12/2020 przypadek stanowi odstrzelony dzik w obwodzie łowieckim nr 223, w miejscowości Białowody, gmina Uchanie, powiat hrubieszowski:

N50°52ʹ1.43”/50.867064
E23°35ʹ17.844″/23.588290

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2020

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl lub wiwlublin.bip.gov.pl.